Dir En Grey

@ Nagoya

Tickets on :Address
Zepp Nagoya
Nagoya
Japon

Zepp Nagoya, Nagoya : 4 Next events
2017-11-24 SHISHAMO @ Zepp Nagoya, Nagoya
2017-11-29 Gesu no Kiwami Otome @ Zepp Nagoya, Nagoya
2018-02-23 Fear, and Loathing in Las Vegas @ Zepp Nagoya, Nagoya
2018-03-25 Helloween @ Zepp Nagoya, Nagoya


Nagoya : 20 Next events
2017-11-23 CNBLUE @ Nippon Gaishi Hall, Nagoya
2017-11-24 SHISHAMO @ Zepp Nagoya, Nagoya
2017-11-25 Eikichi Yazawa @ Nippon Gaishi Hall, Nagoya
2017-11-25 Hideaki Tokunaga @ Century Hall (Nagoya Congress Center), Nagoya
2017-11-26 Eikichi Yazawa @ Nippon Gaishi Hall, Nagoya
2017-11-26 Hideaki Tokunaga @ Century Hall (Nagoya Congress Center), Nagoya
2017-11-26 Yasuyuki Okamura @ Zepp Nagoya, Nagoya
2017-11-27 Blue Encount @ Diamond Hall, Nagoya
2017-11-28 Dream Ami @ Zepp Nagoya, Nagoya
2017-11-29 Gesu no Kiwami Otome @ Zepp Nagoya, Nagoya
2017-11-30 Miyavi @ Diamond Hall, Nagoya
2017-12-01 AI @ Century Hall (Nagoya Congress Center), Nagoya
2017-12-04 Tokyo Ska Paradise Orchestra @ Diamond Hall, Nagoya
2017-12-05 Naoto Inti Raymi @ Zepp Nagoya, Nagoya
2017-12-05 Tokyo Ska Paradise Orchestra @ Diamond Hall, Nagoya
2017-12-08 Coldrain @ Zepp Nagoya, Nagoya
2017-12-09 THE ALFEE @ Century Hall (Nagoya Congress Center), Nagoya
2017-12-10 GLIM SPANKY @ Diamond Hall, Nagoya
2017-12-10 THE ALFEE @ Century Hall (Nagoya Congress Center), Nagoya
2017-12-11 Alexandros @ Zepp Nagoya, Nagoya
2017-09-15 Dir En Grey @ Nagoya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *